Goreč klic iznad prostora in časa - wake up call (odlomek iz priročnika)

Mladi s(m)o dandanes pogosto pod vplivom različnih »neumnosti«, ki jih je videti v modernem svetu. 3. Dimenzionalna realnost ali kakorkoli ji že rečemo, v katerem so »doma« kaos, dualnost, pravila različnih sistemov in vodenje uma in ne srca, se pogosto nekako kar ne moremo privaditi.

Marsikomu ne »sede« tak način življenja in čuti, da je lahko in predvsem, da je možno tudi drugače (nekateri to tudi živijo), toda iluzija kolektivne zavesti večkrat močneje prevlada in trenutki bistrine in jasnosti so tisti, ki tako hitro kot pridejo tudi gredo, razen, če ne se ne odločimo biti mojstri zavestnega ustvarjanja svojega življenja.

Veliko mladih se na takšne ali drugačne načine upira raznim šolskim, finančnim, zdravstvenim in podobnim sistemov. Nekateri bolj, drugi »manj« uspešno, vendar pa je sorodna nit vseh načinov enaka: tako kot je »svet« funkcioniral do sedaj, ne gre več naprej. Vsi smo željni novega, lepšega in bolj humanega načina bivanja – za vse ljudi, živali, rastline in naravo. Vsak izmed nas, ki v sebi čutimo klic, ki nagovarja naj vendarle kaj storimo za to, da bo bolje, ima »posebno« misijo pomagati planetu, na različne »človeku prijazne« načine.

Stvari, ki se dogajajo po rigidnih in zastarelih načinih, ne funkcionirajo več. Potrebujemo:

  • sodobne učitelje, ki znajo razumeti svoje učence,
  • novodobne šole za otroke, dijake in študente, ki dajo pozornost na potrebe in želje ter posebne talente svojih varovancev,
  • šole, ki učijo za življenje
  • srčne voditelje, ki s svojim pozitivnim zgledom »delajo« pozitivne spremembe,
  • vrtce, kjer otroci lahko izražajo svojo otroško kreativnost in igrivost,
  • zdravstvo, ki mu je v največjem interesu pozdraviti čim več ljudi, povezujoč se z alternativno medicino in z vsemi možnimi orodji ter sredstvi, ki so na razpolago, da je vedno več zdravih in srečnih ljudi,
  • filmsko in glasbeno industrijo, ki snema navdihujoče, inspirajoče vsebine, ki temeljijo na ljubezni do sebe in soljudi. Vsebine, ki imajo globino
  • srečne ljudi, ki se med seboj povezujejo in sodelujejo

Svet nas potrebuje, bolj kot kadarkoli prej. Poglejte malce po svoji okolici in videli boste, da večina ljudi še spi globoko zimsko spanje iz katerega jih ne bi prebudilo niti rjovenje buldožerja ali skakanje dinozavra po bližnjem hribu. Nekateri pa s(m)o se zbudili, toda to je šele začetek. Kako pa naprej?