Čustvena nedostopnost v čustveno otopeli kulturi v kateri živimo, ni tako redka. Načeloma ni toliko odvisna od spola, čeprav nekateri moški težje izražajo svoja čustva kot ženske. To je izdatno povezano tudi s tem, da se že mnogi majhni fantki v družbi vzgajajo v kontekstu, da so močni, da jokanje ni za fantke in da se določene stvari, ki so povezane s čustvi, za fante nikakor ne spodobijo. Prav tako pa živimo v kulturi kjer so nekatera čustva sprejemljiva, medtem ko druga niso. V kulturi mask, kjer se premogi ljudje drug pred drugim skrivajo za različnimi nazivi, titulami in materialnimi simboli, medtem, ko pa pristnega človeškega stika premorejo izjemno malo, če ga sploh.

V uspešnih odnosih je čustvena dostopnost partnerjev tista, ki zbliža človeka do te mere, da med seboj ustvarjata vedno večjo intimnost in varen prostor v katerem sta oba sprejeta takšna kot sta. Zaplete pa se, če do tega sploh ne pridemo, ker smo v odnosu s čustveno nedostopno osebo.

Kateri so očitni znaki, da je nekdo čustveno nedostopen?

Čustveno nedostopna oseba navadno beži pred resnejšo navezo.

Čustveno nedostopni ljudje do sebe spustijo do neke točke, toda ko se ta točka preseže in pričnejo zadeve iti v resnejšo smer, navadno zbežijo, še preden bi se utegnil odnos premakniti za kakšno stopničko višje.
Včasih tudi sabotirajo odnos, ki postaja resnejši, na način, da se grdo vedejo in da odvračajo od sebe. Bolečina, ki je skrita v človeku, ki je čustveno nedostopen, je tako velika, da dokler je ne spusti in zaceli svojih ran, težko formira kakšno globljo zvezo, saj ljudem ne pusti blizu.

Čustveno nedostopna oseba se izogiba intimnosti v odnosu.

Toda pri tem ni mišljeno intimnost kot telesen stik, temveč intimnost v pogovoru in globljem spoznavanju med človekoma, ki sta si naklonjena, da si izmenjata svoje ideje, poglede, mišljenje in tudi tisto kar je občutljivega, bolečega in ne toliko bleščečega.

Izkazovanje pozornosti in čustev čustveno nedostopnim osebam ne gre dobro od rok.

Čustveno nedostopne osebe težko izkazujejo svoja čustva oziroma jih navadno sploh ne. Večkrat tudi zanikajo svoja čustva ali pa jih prikrivajo, ker jim to predstavlja preveliko ranljivost s katero se ne znajo soočiti. Včasih tudi ne morejo razumeti drugih ljudi, ki pa svoja čustva izkazujejo, saj se jim zdijo le ti »preobčutljivi«.

S čustveno nedostopno osebo smo navadno v enostranskem odnosu.

S čustveno nedostopno osebo smo v odnosu največkrat kar sami. To pomeni, da ena stran želi čustvene poglobljenosti in intimnosti, medtem, ko je na drugi strani odpor, nenehno izmikanje in bežanje. Taki odnosi nas na dolgi rok izčrpajo, saj več dajemo kot pa dobivamo nazaj. Prav tako nikoli ne vemo zares pri čem smo in smo polni pričakovanj ob izkazani ljubezni, ki pa nam je čustveno nedostopna oseba ne more dati.

Čustveno nedostopne osebe so takšne dokler se ne odprejo in zacelijo svojih čustvenih ran, ki so jih privedle do tega, da so se čustveno zaprle. Pri tem jim ne moremo pomagati na način, da silimo v njih in jih skušamo na silo zbezati iz njihove čustveno zaprte školjke. Ta proces navadno ni povsem enostaven in terja svoj čas in trud, ki pa mora priti predvsem od osebe, ki je čustveno nedostopna. V drugačnem primeru se vrtimo v nenehne začaranem krogu in za vprašati se seveda je, čemu vztrajati v odnosu kjer ni obojestranske odprtosti in pripravljenosti na harmonijo, ki jo prinaša zrela in spoštljiva zveza?