Tradicionalna kitajska medicina je več tisoč let stara veda, ki holistično pristopa do zdravja človeka. Med drugim stremi k temu, da se človeku na naraven, celosten pristop vrne zdravje in dobro počutje, zato je med ljudmi tudi precej priljubljena. Tradicionalna kitajska medicina nas lahko nauči tudi precej modrosti, ki jih z vami delim v nadaljevanju.

Oči in jezik so glavno merilo stanja telesa.

Oči in jezik so glavno merilo po katerem kitajska tradicionalna medicina določi stanje telesa. Pomagajo pa tudi drugi kazalniki ki se nanašajo na človeka kot so stanje duha, gibalnost telesa, človekove zmožnosti, njegovo fizično stanje, menstrualni cikel, življenjska energija, toplota delov telesa, površina telesa, stanje kože ter druge zaznave.

Neravnovesje v telesu je vzrok bolezni.

Poudarek tradicionalne kitajske medicine je najti vzrok za neravnovesje, ki se pojavi v človeku in terja nepravilnosti, bolezni, slabo počutje. Tradicionalna kitajska medicina pristopa k človeku celostno in brez invazivnejših metod. Najbolj invazivna, če že lahko rečemo tako, je v tradicionalni kitajski medicini, akupunktura, ki ni primerna za otroke. Svojo vlogo ima tudi zeliščarstvo. Zelišča so mešanice za pripravke, ki jih zdravnik individualno predpiše pacientom. Izdelana so po načelu petih okusov in štirih energij (vroče, toplo, mrzlo, hladno). Sicer pa so v tradicionalni kitajski medicini uporabne tudi druge tehnike zdravljenja kot so: tuina masaža in akupresura, refleksoterapija, uporaba ventuz, dietetika, aurikuloterapija, moksikacija ter druge.

Ying in yang predstavljata ravnovesje.

Ying in yang sta enakovredna spektra vitalne življenjske energije, ki sta si sicer nasprotna pola, toda med seboj pa predstavljata popolno ravnovesje. Ying predstavlja bolj moško energijo in vse kar je aktivno, rastoče, sprejemanje, suho, vroče in svetlo, medtem ko yang predstavlja žensko energijo, ki je sprejemajoča in vse kar je hladno, notranje, temno, pasivno, vlažno. Ying in yang najdemo tako v naravi, kot tudi v človeku.

V tradicionalni kitajski medicini je pomembnost na meridianih.

Meridiani so energijske poti, po katerih teče človekova prana oziroma življenjska energija. Naloga meridianov je, da varujejo in vzdržujejo ravnovesje med yinom in yangom ter z energijo oskrbujejo in hranijo celotno telo. Ko pretok v meridianih postane moten oziroma se blokira, poruši ravnovesje, nastane v telesu posledica, večkrat je to bolezen.

Sistem petih elementov.

Vsakemu notranjemu organu pripada eden izmed petih elementov v naravi (ogenj, les, zemlja, voda, kovina). Vsak je povezan tudi z določenim čustvom in okusom, ki ga upravlja ter s čutili in tkivi s katerim je povezan. Prav tako pa tudi z letnim časom v naravi. Ledvice in mehur predstavljajo vodo in letni čas zime. Jetra in žolčnik prestavljajo les in letni čas pomladi. Srce, tanko črevo in trojni grelec predstavljajo ogenj in poletje. Vranica in želodec predstavljata element zemlje in letni čas poznega poletja. Pljuča in debelo črevo pa prestavljata kovino in jesen.

Tradicionalna kitajska medicina in življenjska energija (Qi).

Tradicionalna kitajska energija temelji na tem, da je življenjska energija povsod, seveda tudi v človeku. Kolikor je ima človek, toliko je tudi zdrav in uravnovešen. Življenjska energija je sestavljena iz dejavnikov, ki vključujejo fizični vidik (sama energija), mentalni vidik (misli, miselni vzorci), čustveni vidik (čustva) in duhovni vidik (povezanost z vsem kar je).

Tradicionalna kitajska medicina ne zdravi zgolj simptomov, temveč išče vzroke bolezni.

Misija tradicionalne kitajske medicine je, da s celostnim pristopom pomaga človeku odpraviti vzroke zaradi katerih je nastalo slabo počutje, bolezen in podobno, da lahko človek zaživi bolj zdravo in psiho – fizično uravnovešeno ter seveda posledično tudi srečnejše.